HARMON!CA

  • Wat is HARMON!CA?
  • Voor wie is HARMON!CA?
  • Hoe werkt HARMON!CA?
  • Waar is HARMON!CA?
  • Wanneer is HARMON!CA?
  • Contactpersonen

Wat?

HARMON!CA biedt voor- en naschoolse opvang aan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. De kinderen en jongeren lopen school in één van scholen voor Buitengewoon Onderwijs type 2 uit de regio en kunnen doorgaans van het schoolbusvervoer gebruik maken om HARMON!CA te bereiken. De opvang is flexibel en men kan er deeltijds beroep op doen, van één dag tot vijf dagen in de week. Op maandagavond, dinsdagavond, woensdagmiddag en donderdagavond wordt een warme maaltijd aangeboden. Voor vragen met een hoge frequentie is HARMON!CA een door het VAPH erkende instroommogelijkheid van het Multifunctioneel Centrum KATR!NAHOF. In dit geval is een instroom via de toegangspoort van Integrale Jeugdhulp noodzakelijk. Voor minder intensieve zorgvragen kan men flexibel ondersteund worden via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).

Voor wie?

Voor schoolgaande kinderen en jongeren van 2,5 tot 21 jaar met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking. Kinderen met een verstandelijke beperking en een bijkomende gedrags -emotionele problematiek of een autismespectrumstoornis zijn ook welkom.

Hoe?

Een team professionele begeleiders organiseert een gevarieerd aanbod van activiteiten rond zelfredzaamheid, vrije tijd, sport, spel en ontspanning. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de individuele vragen van elk kind of jongere. Individuele beeldvorming en ondersteuningsplanning worden in overleg met de ouders naar nood uitgewerkt door de orthopedagoog die aan Harmonica verbonden is. Binnen alle domeinen blijft de ondersteuning ontwikkelingsgericht. Omdat niet alle kinderen dezelfde noden en leeftijd hebben wordt er in verschillende groepen gewerkt.

Waar?

Centrum Antwerpen - Peter Benoitstraat 44, 2018 Antwerpen – op het terrein van de scholen Katrinahof. Er wordt deels gebruik gemaakt van de infrastructuur van de scholen Katrinahof. Sommige activiteiten gaan door op locatie. Er is geen busvervoer behoudens het schoolbusvervoer van de school naar Harmonica. Ouders staan zelf in voor het ophalen van hun kind na afloop.

Wanneer?

Op schooldagen is de voorschoolse opvang open van 7.30 uur tot 8.30 uur Naschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is mogelijk van 15.15 uur tot 18.30 uur. Op woensdagnamiddag is er ondersteuning mogelijk vanaf 12 uur tot 18.30 uur.