LAMP!ON

 • Wat is LAMP!ON?
 • Voor wie is LAMP!ON?
 • Hoe werkt LAMP!ON?
 • Waar is LAMP!ON?
 • Wanneer is LAMP!ON?
 • Contactpersonen

Wat?

LAMP!ON is een dienst die professionele begeleiding aanbiedt.

 • Een begeleider gaat bijvoorbeeld met ouders of de school in gesprek om samen te zoeken naar antwoorden op vragen rond de opvoeding, de ontwikkeling of de omgang met het kind / de jongere.

Thema’s die bijvoorbeeld aan bod kunnen komen:

  • Opvoedkundige vragen over eten en drinken, slapen, communicatie, sociale vaardigheden, spelontwikkeling, bijzonder gedrag, ...
  • Vrije tijd en dagbesteding: zoeken naar een gepast activiteitenaanbod
  • Trajectbegeleiding: begeleiding in de zoektocht naar gepaste scholen en voorzieningen, vakantie, vrije tijd, hulp bij administratie, hulpmiddelen, ...
  • Zoektocht naar de oorzaak van de beperkingen
  • Accepteren van een kind dat moet leren leven met beperkingen
  • Gezondheid en medische opvolging
  • Netwerk rond het gezin: hoe kunnen we dit activeren, versterken, uitbreiden
 • Ouders kunnen ook een vraag stellen naar een begeleider die activiteiten met het kind zelf doet, thuis of op locatie.  

 

Voor wie?

Begeleiding van LAMP!ON is er voor iedereen die betrokken is bij de ondersteuning van een kind of jongere met een (vermoeden van een) verstandelijke beperking en/of autisme.

In eerste instantie is de begeleiding bedoeld voor ouders, die met vragen zitten of zich zorgen maken over de opvoeding of ontwikkeling van hun kind met een beperking. Maar even goed kunnen andere betrokken mensen uit het netwerk (familie, school, vakantieopvang, jeugdbeweging, ... ) een vraag naar begeleiding stellen.

Hoe?

Neem contact op en stel uw vraag.

Een medewerker van de sociale dienst gaat samen met u na wat we kunnen betekenen. In een eerste gesprek beluisteren we diepgaander uw vragen en bespreken we de werkwijze. 

 

 

Waar?

Een begeleiding kan doorgaan in één van de lokalen van KATR!NAHOF, thuis, op school of ...  

We spreken dit samen af.

Wanneer?

Hoe vaak en wanneer de begeleiding doorgaat, spreken we samen af.

Wij zijn op werkdagen beschikbaar van 9u tot 17u.

Contactpersonen

Coördinator

Ruth Malfliet

0492 23 35 13

ruth.malfliet@katrinahof.be