Historiek

Hoe het in 1954 begon: 

"Katrinahof is gegroeid uit Speelklasje Katrien, waar juffrouw N. Heynen een tiental kleuters met een verstandelijke handicap begeleidde: een totaal nieuw initiatief vanuit de Medisch Pedagogische Kinderkliniek, geïnspireerd door wijlen professor R. Dellaert en professor V. D'Espallier, in een tijd waarin voor deze jonge kinderen nog geen scholen bestonden.

Katrinahof leverde pionierswerk betreffende Heilpedagogiek voor kleuters, opleiding, wetenschappelijke studie en ontwikkeling van didactisch materiaal. Inspiratie vond men onder meer bij M. Montessori en broeder Ebergist."