BLANCEFLOERLAAN

BLANCEFLOERLAAN

KATR!NAHOF wil op de campus Blancefloerlaan een nieuwe site realiseren die een belangrijke opwaardering betekent van de dagbesteding voor volwassenen met een handicap. In een inclusief samenwerkingsverband ontstaan synergiën  tussen de verschillende actoren: gehandicaptenzorg, Akabe, Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt en alle geïnteresseerden die de ruime omgeving als wandelaars zullen ontdekken.

In het nieuwe gebouw zullen honderd personen met een handicap ondersteuning kunnen genieten. Het natuurgebied krijgt er zijn toegangspoort.

 

 

Projectdoelstellingen

Doelstelling 1 – extra dagbesteding

Met onze dienst begeleid werken vinden personen met een handicap een plek op een gewone werkvloer. Helaas is dit niet voor iedereen haalbaar.  Voor vele van onze gebruikers is de gewone onvoorspelbare werkomgeving te bedreigend. Voor hun dagbesteding blijft een veiligere omgeving een noodzaak.

De interessante ateliers van KATR!NAHOF bieden houvast en duidelijkheid naar nood. Met een oog op de wereld vloeien externe en interne tewerkstelling in elkaar over.

De prachtige resultaten van het werk vinden afzet bij de vele sympathisanten van KATR!NAHOF. 

Producten in de kijker

                   

 

Doelstelling 2  – sociale economie

KATR!NAHOF is voortrekker van de inclusie-gedachte.

Vandaag vinden 120 personen met een handicap een plek op een inclusieve werkvloer.

Evenveel bedrijven worden ondersteund door onze jobcoachen om onze gebruikers vrijwillig te integreren. Evenveel bedrijven, centra, scholen, winkels, … zijn op deze wijze een beetje partner van KATR!NAHOF geworden.

Samenwerken

Met deze expertise in huis is de stap naar een project in de sociale economie niet zo groot. Het cafetaria-gedeelte van de toegangspoort is een voor de hand liggend scenario. Ook het winkeltje waar producten uit eigen ateliers aan de man kunnen worden gebracht is haalbaar. De groene omgeving zal ons en initiatiefnemers in de bedrijven die we benaderen, inspireren!

 

Doelstelling 3 - Integratie van functies en actoren

Deze plek biedt gedroomde integratieve mogelijkheden. De site moet een groene plek blijven tussen het wilde verkeersgeweld en het beton van de grote ring.

KATR!NAHOF zal een atelierwerking uitbouwen met een blik op de wereld, maar wil de plek in de toekomst ook een uitvalsbasis laten zijn voor andere verenigingen die het natuurgebied een warm hart toedragen. Onze werking brengt leven op de site in synergie met het leven van de natuur eromheen. Het zal een poortwachtersfunctie vervullen voor de diensten van Natuur en Bos en Natuurpunt.

De onthaalfunctie richt zich op een ruimer publiek en is inclusief. Wandelaars kunnen terecht voor informatie over de fauna en flora van het gebied. Het kan een startpunt worden voor wandelingen met een plek waar informatie kan aangeboden worden.

De site zou de gelegenheid kunnen geven om te pleisteren en iets te drinken. We zouden dit graag geïntegreerd  zien in onze atelier KANT!NA. Dit kan een opstap zijn naar een project in de sociale economie.

 

De site

De site is gelegen in de groene omgeving tussen de Blancefloerlaan en de Dwarslaan op de Antwerpse Linkeroever.

De natuurgebieden luisteren naar namen als Middenvijver, Sint-Annabos, Burchtse Weel, Vlietbos of het Rot. Vandaag zijn al die natuurgebieden nog groene enclaves die van elkaar gescheiden zijn door de harde snelweginfrastructuur. Het samensmeden van al die natuurgebieden tot één groot landschapspark is de toekomst.

In samenwerking met Agentschap natuur en bos en Natuurpunt wordt de campus de TOEGANGSPOORT voor deze nieuwe groene long.

        

 

Het gebouw verkeerde in slechte staat en ondergaat sinds 2022 een grondige RENOVATIE

KATR!NAHOF engageerde zich om als bouwheer op te treden voor dit uitbreidingsproject. Dit betekent een zeer grote investering zonder subsidies voor renovaties.

Er bestaat geen subsidiering van gebouwen voor dagbesteding van personen met een beperking. Organisaties en mensen zijn op zichzelf aangewezen om dit te realiseren.

Om de buffer en het sociaal passief gezond van de vzw gezond te houden, streven wij ernaar om 500.000 euro via andere kanalen te verwerven door mogelijke inbreng van partners.  Hierdoor vermijden we dat de bijdrage van de gebruikers stijgt.

Bent u dit project genegen en wenst u KATR!NAHOF  financieël te steunen om een warm nest te bouwen voor iedereen? 

Elke bijdrage om het tekort kleiner te maken is welkom. Een structurele bijdrage gedurende enkele jaren zou in vele opzichten een nog grotere meerwaarde betekenen.

Neem een kijkje op Steun ons of contacteer eveline.cornillie@katrinahof.be voor meer informatie.

 

Voor renovatie buitenkant                                                 Na renovatie buitenkant