Steun ons

Elke gift helpt ons in het verbeteren van de huidige werking en het realiseren van nieuwe initiatieven!

U steunt ons door:

  • Wist je dat je voor elke gift vanaf 40€ dit jaar “uitzonderlijk” 60% van het gestorte bedrag kan recupereren via je personenbelasting?

Als je 40€ stort, betaal je effectief maar 16€ na fiscale aftrek van 60%.
Dus als je 100€ stort zal je 60€ terug kunnen vorderen en uiteindelijk maar 40€ betalen …

Dit is toch de moeite, als je bedenkt dat we door de CORONA-crisis heel wat extra hebben moeten investeren in beschermingsmateriaal, plexi-wanden, huur extra lokalen, bezoekersruimte, ...

Heb je hier vragen over, stuur een mail naar info@katrinahof.be en we helpen je heel graag verder.

Wil je liever meteen tot actie overgaan?

Stort je gewenste bedrag op ons rekeningnummer BE26 7805 9046 0029 met vermelding van je naam en mededeling ‘gift COVID’.
Wij zorgen ervoor dat je begin volgend jaar het fiscaal attest krijgt dat je kan indienen bij je personenbelasting.
Onze bewoners en medewerkers zijn je alvast heel erg dankbaar.